a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Urmărește-ne

Image Alt

Termeni și condiții

  /  Termeni și condiții

Termeni și Condiții aplicabili website-ului, cursurilor și comunității Privacy Learning

Compliance Hub SRL – CUI 43343410 (Privacy Learning) este titularul și operatorul website-ului www.privacylearning.ro, precum și furnizorul tuturor serviciilor și produselor asociate acestuia (cursuri, materiale de curs, newsletter, materiale grafice etc.).

Acești Termeni și Condiții se aplică în următoarele situații:

  1. Când vizitezi și folosești website-ul Privacy Learning („Website-ul”), inclusiv înscrierea la newsletter
  2. Când te înscrii la cursurile, webinariile sau alte evenimente Privacy Learning („Evenimentele”)
  3. Când te înscrii în comunitatea DPO („Comunitatea DPO”)

Atunci când interacționați cu noi în situațiile indicate la punctele A – C de mai sus, sunteți utilizator al serviciilor noastre („Utilizator”) și trebuie să respectați acești Termeni și Condiții. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la website, la evenimente și la orice alte produse sau servicii Utilizatorilor care încalcă acești Termeni și Condiții.

I. Termeni generali

I.A. Drepturi de proprietate intelectuală

Orice element de conținut din Website, precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, materiale audio, animații, articole și toate celelalte materiale prezentate în cadrul acestora, aparțin în exclusivitate Privacy Learning. De asemenea, toate programele software și tehnologiile utilizate, oferite sau implementate pe sau prin intermediul Website-ului sunt proprietatea Privacy Learning sau a licențiatorilor săi și sunt protejate de legislația privind drepturile de autor și de alte legi aplicabile.

Utilizatorii au permisiunea de a utiliza toate aceste materiale numai pentru a accesa și folosi Website-ul, și pentru a accesa Evenimentele. Aceste materiale nu pot fi copiate, dezasamblate, modificate, reproduse, publicate pe alte website-uri sau în orice mediu computerizat legat în rețea, utilizate în scop public, încadrate, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă, de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Privacy Learning.

Privacy Learning oferă Utilizatorilor săi o licență limitată, neexclusivă, revocabilă pentru a vedea, printa sau descărca orice materiale utile și/sau posibile din Website, exclusiv pentru uz personal, necomercial, cu condiția păstrării în materialele descărcate a tuturor mențiunilor privind drepturile de autor și a altor elemente privind proprietatea intelectuală existente în documentele originale – fără alterarea acestora.

Orice utilizare neautorizată a acestor materiale de către Utilizatori reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale Privacy Learning, partenerilor sau licențiatorilor acestora și va atrage exercitarea de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Privacy Learning nu răspunde pentru funcționarea continuă a Website-ului și nici pentru folosirea Website-ului prin mijloace și metode frauduloase/abuzive de către orice persoană.

Privacy Learning nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor externe ce sunt transmise de la rețeaua Utilizatorului, prin Internet, în vederea accesării și utilizării Website-ului și a Evenimentelor online. Website-ul și Evenimentele online sunt disponibile prin intermediul Internetului – rețea ce nu este sub controlul direct sau indirect al Privacy Learning.

Privacy Learning va face tot ce este rezonabil posibil, va depune toate eforturile pentru a menține securitatea informațiilor și va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității datelor, însă nu poate garanta că informația pe care Utilizatorul o primește sau o trimite folosind serviciile prin intermediul Internetului va fi permanent în siguranță. Astfel, Privacy Learning recomandă Utilizatorilor să verifice în permanență politicile de securitate ale browser-ului folosit, precum și terminalul utilizat pentru accesarea Website-ului și a Evenimentelor online, astfel încât acesta să aibă instalat un software împotriva virușilor de orice tip sau a oricăror atacuri externe de tip cracking sau hacking.

Utilizatorii care afectează securitatea sistemelor sau rețelelor sau care atentează la integritatea acestora vor suporta consecințele (penale sau civile) stabilite de normele legale aplicabile.

Privacy Learning va depune toate diligențele și eforturile pentru ca Website-ul să funcționeze la parametri maximi pentru a transmite Utilizatorilor toate datele și informațiile actualizate. Totuși, Privacy Learning nu garantează că Website-ul nu conține erori sau că funcționează permanent la parametri maximi, astfel că Privacy Learning nu va fi legal responsabilă pentru vreo inadvertență sau informație eronată prezentată în platforma sa, însă va întreprinde toate acțiunile necesare pentru remedierea cu celeritate a oricăror eventuale erori, la solicitarea oricărui Utilizator.

I.B. Limitări suplimentare de răspundere

În măsura în care există orice fel de problemă sau incident, Utilizatorii au posibilitatea să semnaleze aceste lucruri către Privacy Learning, iar aceasta va depune eforturile rezonabile să sprijine soluționarea respectivelor probleme, însă nu își asumă o obligație în acest sens.

Privacy Learning are dreptul de a contacta autoritățile competente (e.g., poliția), în cazul în care observă sau află în orice mod de comportamente sau alte fapte ilegale, legate de utilizarea Website-ului.

I.C. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Informații despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin Website sau în contextul Evenimentelor și a Comunității DPO se regăsesc în Nota de informare.

II. Situații specifice de utilizare

II.A. Vizitarea website-ului și înscrierea la Newsletter

Utilizatorii care vizitează Website-ul și se înscriu la newsletter sau utilizează orice altă funcționalitate pusă la dispoziție prin Website trebuie să acționeze cu bună-credință și să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale Privacy Learning (descrise în secțiunea I de mai sus).

Utilizatorii abonați la newsletter au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul acordat pentru înregistrare, prin linkul/butonul de dezabonare indicat în cadrul fiecărui mesaj de tip newsletter pe care îl primesc pe e-mail.

II.B. Înscrierea și participarea la Evenimente

Privacy Learning organizează Evenimente online și offline, pentru public și pentru companii. Condițiile generale de participare la aceste Evenimente sunt prevăzute mai jos, și se completează cu oferta/instrucțiunile punctuale trimise participanților în legătură cu un anumit Eveniment. În cazul Evenimentelor pentru companii, condițiile aplicabile sunt prevăzute în contractul dintre Privacy Learning și organizația client.

Plata pentru Evenimente

Plata taxei de participare pentru Evenimente de tip curs online, webinar sau întâlniri offline oferite contra cost se realizează conform indicațiilor transmise de Privacy Learning în oferta specifică pentru cursul la care doriți să participați.

Condiții de rambursare a plăților

În cazul în care nu puteți participa la Eveniment și ați achitat taxa, vă rugăm să anunțați Privacy Learning cu cel puțin 24 ore înainte începerea cursului, aceasta fiind condiția de rambursare integrală a taxei. Participanții înscriși pot fi înlocuiți cu alți participanți, fără perceperea vreunei penalizări, cu condiția anunțării prin email cu cel puțin 24 de ore înainte de data începerii Evenimentului.

În cazul în care un participant plătitor anunță retragerea de la un Eveniment cu mai puțin de 24 de ore înainte de data începerii Evenimentului sau nu participă la Eveniment, taxa de participare nu se mai restituie.

Pentru orice întrebări sau sesizări legate de o plată efectuată, puteți contacta Privacy Learning la datele de contact indicate mai jos.

Condiții de desfășurare a Evenimentelor online

Evenimentele online se desfășoară prin intermediul unor servicii terțe (e.g., Zoom, sau un alt serviciu solicitat de client, în cazul Evenimentelor pentru companii). Veți primi, înainte de Eveniment, informații despre serviciul terț utilizat și aveți responsabilitatea de a testa compatibilitatea respectivului serviciu cu dispozitivele și sistemul de operare instalat.

Cursanții trebuie să aibă, pe toată durata Evenimentului, un comportament decent și să nu perturbe activitatea lectorilor și a celorlalți cursanți. Privacy Learning își rezervă dreptul de a opri microfonul/camera video și de a exclude un cursant în cazul în care acesta deranjează desfășurarea Evenimentului, cu pierderea dreptului de a solicita rambursarea taxei.

II.C. Înscrierea în Comunitatea DPO

Utilizatorii înscriși în Comunitatea DPO (prin completarea formularului de înregistrare dedicat) primesc un Newsletter special și pot participa la Evenimente dedicate.

Comunitatea DPO este deschisă exclusiv acelor persoane care ocupă funcția de Responsabil cu protecția datelor personale (sau Data Protection Officer), respectiv persoanelor care nu au fost desemnate DPO, dar ocupă funcții cu atribuții în sfera protecției datelor cu caracter personal într-o organizație.

III. Alte prevederi

Trimiteri către surse terțe

Privacy Learning poate conține legături („Link-uri”) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Zoom, Facebook sau Linkedin) pentru utilizarea cărora se vor aplica termeni și condiții de utilizare specifice, astfel cum sunt aceștia specificați pe website-urile/platformele respective, Privacy Learning nefiind răspunzătoare și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri și/sau cu privire la orice alte legături sau trimiteri din acestea. Privacy Learning nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite ca urmare a accesării acestor Link-uri și folosirii serviciilor puse la dispoziție pe website-urile către care Link-urile fac trimitere.

Forța majoră

Toate evenimentele de forță majoră definite de legislația română reprezintă un motiv de suspendare și stingere a obligațiilor Privacy Learning. Privacy Learning nu va fi ținută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale decurgând din acești Termeni și Condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau executare în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este orice eveniment extern imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil.

Legislație aplicabilă. Jurisdicție

Acești Termeni și Condiții sunt guvernați/e de legile din România. În caz de apariție a unor dispute cu privire la Termeni și Condiții, se va încerca o rezolvare pe cale amiabilă între părțile implicate. În cazul în care nu se ajunge la nicio înțelegere în acest mod, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Website-ul și Evenimentele pot fi accesate de oriunde de pe teritoriul României, dar și din afara acestui teritoriu (i.e., din alte state), în măsura în care condițiile tehnice o permit. Privacy Learning nu garantează în niciun fel compatibilitatea conținutului acestui Website și/sau Termenilor și Condițiilor cu legislația aplicabilă în statul de unde se face accesarea de către Utilizator (inclusiv în ceea ce privește prevederile referitoare la drepturile de proprietate intelectuală).

Privacy Learning are dreptul de a contacta autoritățile competente (e.g., poliția), în cazul în care observă sau află în orice mod de comportamente sau alte fapte ilegale ale Utilizatorilor în raport cu Privacy Learning.

Dispoziții finale

Prin utilizarea Website-ului și a produselor și serviciilor disponibile prin intermediul Website-ului și prin participarea la Evenimente, Utilizatorii confirmă că au citit și acceptă Termenii și Condițiile de mai sus.

Acești Termeni și Condiții se completează, acolo unde este cazul, cu reguli specifice (spre exemplu, în cazul condițiilor aferente ofertei de cursuri care fac parte din Evenimente).

În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile menționate, vă rugăm să nu folosiți Website-ul, respectiv să nu accesați Evenimentele sau Comunitatea DPO.

IV. Date de contact. Plângeri și sesizări

Orice Utilizator poate transmite o sugestie, o plângere și/sau o sesizare care privește sau are legătură cu Website-ul, Evenimentele sau orice alte produse/servicii puse la dispoziție publicului, folosind următoarele date de contact:

  • e-mail: contact@privacylearning.ro
  • adresă: COMPLIANCE HUB S.R.L., Bd. Aviatorilor nr. 47, etaj 2, Sector 1, București, cod poștal 011864

Sugestiile, plângerile și/sau sesizările transmise vor include numele, prenumele, precum și adresa de e-mail la care acesta dorește să primească răspuns. Plângerile și/sau sesizările vor fi analizate și vor primi răspuns în termen de maxim 30 de zile de la primirea acestora. Termenul de răspuns la cererile care au legătură cu protecția datelor personale poate fi extins în situații excepționale cu încă două luni, conform prevederilor GDPR.

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password