a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

Urmărește-ne

Image Alt

Politică privind prelucrarea datelor personale prin intermediul website-ului privacylearning.ro

  /  Politică privind prelucrarea datelor personale prin intermediul website-ului privacylearning.ro

Politică privind prelucrarea datelor personale prin intermediul website-ului privacylearning.ro

Noi suntem Privacy Learning (Compliance Hub SRL – CUI 43343410) o societate specializată în livrarea de cursuri în domeniul protecției datelor personale, livrate online și offline.

Atunci când vizitați și utilizați funcționalitățile website-ului nostru, precum și atunci când participați la evenimentele noastre online și offline, prelucrăm o serie de date personale care vă privesc, așa cum vom descrie în continuare. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care vă prelucrăm datele personale și ce drepturi aveți.

Câteva explicații:

 • Noi prelucrăm date cu caracter personal ale utilizatorilor acestui website și ale cursanților și, prin urmare, suntem operatori de date personale.
 • Dacă ne oferiți date personale pentru a vă înscrie la newsletter/comunitatea DPO, pentru a participa la evenimentele noastre sau pentru a comunica în orice alt mod cu Privacy Learning, sunteți persoană vizată în raport cu noi.
 • GDPR este Regulamentul General privind Protecția Datelor și, împreună cu alte legi aplicabile din domeniu, stabilește regulile pe care noi trebuie să le respectăm atunci când îți prelucrăm datele.

1. Cum colectăm și prelucrăm datele personale

Nu prelucrăm date personale decât dacă alegeți să ni le transmiteți, spre exemplu prin completarea oricăror formulare de contact, prin trimiterea de mesaje către adresele noastre de contact menționate în website, dacă vă înscrieți la cursurile organizate de noi sau dacă vă abonați la newsletter-ul nostru. Datele personale sunt prelucrate astfel:

a. Atunci când ne scrieți pe email sau prin intermediul unui formular de contact din website:

 • Vom prelucra datele voastre de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți. Formularele noastre de contact sunt configurate astfel încât să colecteze minimul de date necesare interacțiunii noastre.
 • Prelucrăm datele în temeiul interesului legitim (atât al nostru cât și al vostru, respectiv al companiei la care lucrați), pentru a răspunde solicitării voastre și a menține evidențe cu privire la corespondența purtată.
 • Atunci când ne contactați prin formularele din site, mesajele ajung la noi via email. În această activitate sunt implicați doi furnizori ce au rol de împuternicit pentru prelucrarea datelor, Bunnyshell – care oferă serviciile de hosting pentru website-ul nostru și Microsoft Ireland Ltd – care ne oferă serviciile de email. Ambii furnizori stochează datele pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Vom păstra datele pentru o durată de 3 ani de la momentul colectării. Mesajele trimise pe e-mail vor fi supuse regulii de arhivare e-mail.

b. Atunci când vă abonați la newsletter-ul nostru:

 • Prelucrăm datele (adresa de email), doar pentru a vă transmite informații cu privire la cursurile pe care le organizăm și noutăți din domeniul prelucrării datelor personale.
 • Prelucrarea este întemeiată pe consimțământul vostru, exprimat prin introducerea adresei de email în secțiunea dedicată abonării la newsletter din website-ul nostru. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin apăsarea butonului sau linkului de dezabonare din mesajele email primite de la noi.
 • Utilizăm pentru transmiterea newsletter-ului serviciile Newsman, care are rolul de împuternicit pentru prelucrarea datelor, putând astfel avea acces la adresele voastre email. Datele vor fi stocate doar pe teritoriul Uniunii Europene.
 • Datele sunt prelucrate pe durata abonării voastre la newsletter-ul nostru. Ne rezervăm dreptul de a menține o listă de adrese e-mail dezabonate, pentru a ne asigura că nu veți primi mesaje nesolicitate din partea noastră.

c. Atunci când vă înscrieți la unul din cursurile noastre:

 • Vom prelucra doar acele date necesare pentru realizarea înscrierii (adresa email, numele, datele pentru factură), precum și, dacă este cazul, datele pe care ni le comunicați voluntar pe parcursul desfășurării cursurilor. Prelucrăm datele în temeiul executării contractului de training, respectiv a termenilor și condițiilor de acces la cursuri. În cazul în care sunteți participant în cadrul unui training in-house, temeiul legal este interesul legitim al entității în cadrul căreia lucrați de a asigura instruirea personalului.
 • Atunci când cursurile noastre sunt organizate online, utilizăm pentru susținerea acestora platforma Zoom. Acesta este un operator de date separat de Privacy Learning și prin folosirea acestei platforme, vă veți supune termenilor și condițiilor de utilizare precum și politicii de confidențialitate Zoom.
 • Uneori vom putea realiza fotografii sau înregistrări video ale sesiunilor de curs, însă întotdeauna vă vom anunța în avans despre aceste lucruri și vă vom cere acordul (cu excepția cazurilor în care avem o obligație legală ce ne impune realizarea de înregistrări – spre exemplu pentru anumite cursuri acreditate).
 • Uneori va fi necesar codul numeric personal și o copie a cărții de identitate, în vederea înscrierii la curs și eliberării diplomei de absolvire (doar pentru acele cursuri acreditate, pentru care avem obligația legala de a colecta astfel de informații, cum ar fi cursurile acreditate de Autoritatea Națională pentru Certificări sau alte instituții similare).
 • Vom păstra datele legate de facturare si orice alte înregistrări contabile sau documente relevante din punct de vedere financiar – contabil timp de 10 ani de la absolvirea cursului (sau altă durată de prescripție fiscală care ar putea deveni aplicabilă).

d. Atunci când vă înscrieți în comunitatea DPO:

 • Vom prelucra doar acele date necesare pentru realizarea înscrierii în comunitatea DPO (adresa email, numele, compania la care lucrați), precum și, dacă este cazul, datele pe care ni le comunicați voluntar pe parcursul participării voastre la evenimente. Scopul prelucrării este crearea și dezvoltarea unei comunități de specialiști în domeniul protecției datelor.
 • Prelucrăm datele în temeiul executării contractului, respectiv a termenilor și condițiilor Privacy Learning (secțiunea aplicabilă comunității DPO și participării la evenimentele DPO Sessions).
 • Datele sunt prelucrate pe durata în care sunteți membru în comunitatea DPO. Ne rezervăm dreptul de a menține o listă de adrese e-mail dezabonate, pentru a ne asigura că nu veți primi mesaje nesolicitate din partea noastră.

e. Date observate în urma navigării pe website:

 • Acest website utilizează doar cookies necesare funcționării sale, care sunt plasate cu ocazia vizitării site-ului fără a fi nevoie de consimțământul utilizatorilor. Acestea sunt cookie-uri de sesiune, care aparțin domeniilor Privacy Learning și Newsman (furnizorul nostru de campanii e-mail).
 • Website-ul nostru colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include: adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul vostru accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare. Utilizam aceste informații pentru a ne ajuta sa concepem site-ul nostru astfel încât sa corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri.
 • De asemenea, putem utiliza adresa IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru, să menținem securitate website-ului și să administrăm website-ul.

2. Drepturile voastre

În calitate de persoană vizată, potrivit legii, aveți anumite drepturi cu privire la modul în care vă prelucrăm datele. Vom respecta drepturile voastre și vom aborda orice motive de îngrijorare în legătură cu prelucrarea datelor personale mod adecvat.

(a) Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul in orice moment.

(b) Dreptul la rectificare: Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care va vizează, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

(c) Restricționare: Puteți obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept este aplicabil dacă:

 • contestați corectitudinea datelor personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală și solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor personale,
 • nu mai avem nevoie de datele personale dar vreți să primiți o copie a datelor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau
 • aveți obiecții legate de prelucrare, în timp ce noi verificam daca motivele noastre întemeiate prevalează.

(d) Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom furniza o copie a datelor cu caracter personal la cerere. Daca solicitați alte copii ale datelor cu caracter personal, atunci va putem percepe un onorariu rezonabil, bazat pe costurile administrative.

(e) Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucram. Trebuie sa ne conformam acestei solicitări, exceptând datele care sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare si informare;
 • pentru conformarea cu o obligație legală care ni se aplică;
 • pentru atingerea scopurilor în interes public, în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

(f) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din cauza situației dvs. specifice, cu condiția ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime și un interes care prevalează pentru prelucrare, sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Daca obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele cu caracter personal să fie șterse.

(g) Dreptul de a formula o plângere: În cazul în care aveți o nemulțumire, vă rugam să ne anunțați mai întâi pe noi, pentru a încerca sa remediem situația. Dacă nu reușim, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisa pe website-ul lor:
http://dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro

De reținut:

 • Perioada de timp: Vom încerca să vă soluționam cererea în termen de o luna, termen care poate fi prelungit din motive specifice legate de complexitatea cererii. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.
 • Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dvs. În asemenea cazuri, nu ne putem conforma solicitării de exercitare a drepturilor privind prelucrarea datelor personale decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.
 • Exercitarea drepturilor: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugam sa ne contactați in scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea de mai jos.

3. Informații de contact

Vă rugăm să adresați întrebările și cererile dumneavoastră despre protecția datelor personale la următoarele detalii de contact: contact@privacylearning.ro.

4. Modificări ale acestei politici

Această informare poate fi modificată ori de cate ori consideram necesar, urmând să fie adusă la cunoștință prin publicarea pe website-ul nostru.

User Registration

You don't have permission to register

Reset Password